ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី ត្រូវការ​ជ្រើស​រើស​បុគ្គលិក​ ជា​ច្រើន​មុខដំណែង

ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី គឺជា ធនាគារពាណិជ្ជ ដែល​មាន​ប្រតិបត្តិការ​នៅទូទាំង ២៥ រាជធានី ខេត្ត ក្រុង ក្នុងព្រះរាជា​ណាចក្រកម្ពុជា។ ស្ថាបនា មានភាគទុនិក​​ដ៏រឹង​ម៉ាំគឺ ក្រុមហ៊ុន​​ សាជីវ​កម្មជប៉ុន និង មានបុគ្គលិក​​បំរើការងារ ពេញ​ម៉ោង​ សរុបជាង​ ៣៤០០​នាក់។ ក្រុមហ៊ុនគ្រោង​នឹង បង្កើតសាខា​​ជាច្រើន​បន្ថែមទៀត ​ក្នុងគោល​បំណង​ផ្តល់ជូន​សេវាកម្មធនាគារដែលល្អបំផុត និង ងាយ​ស្រួល​ស្វែងរក​បាននៅ​ទូទាំង​ប្រទេស។

 

ដើម្បីបំពេញតម្រូវការនេះ បច្ចុប្បន្ន ធនាគារ  ត្រូវការ​ជ្រើសរើសបុគ្គលិក ដែល​មានលក្ខណៈសម្បត្តិ​គ្រប់គ្រាន់ សម្រាប់​មុខតំណែង​ជាច្រើន ដូច​ខាង​ក្រោម៖

 

SATHAPANA Bank Plc. is a license commercial bank which 160 offices are operating in 25 provinces and cities in the kingdom of Cambodia. There are more than 240,584 active customers using our services. Currently, SATHAPANA Bank Plc. has more than 3,500 full time employees and we are seeking for more qualified candidates to fulfill positions below:

 

  1. Relationship Officer
  2. Payment Accounting Assistant
  3. Accounting Support Assistant
  4. Marketing Assistant​ (Business Partnership)
  5. Deputy Branch Manager
  6. និង ជាច្រើន មុខដំណែងទៀត។

ចុចមើល៖ ឱកាសការងារ ពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់ សម្រាប់មុខដំណែងជាច្រើន

 

ចំពោះបេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ ចង់ដឹងព័ត៌មានលំអិត ទាក់ទងទៅ នឹង លក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើស និង ព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត សូមមើសេចក្តីប្រកាសជ្រើសរើស ដែលមានភ្ជាប់មកខាងក្រោមនេះ រឺចូលទៅកាន់ គេហទំព័រ ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី ដែលមានអសយដ្ឋាន http://www.sathapana.com.kh 

 

1

ចុចមើល៖ ជ្រើសរើសទៀតហើយ! ៩៤កន្លែង ​មន្ត្រី​ក្រប​ខណ្ឌ​ថ្មី នៃក្រសួង​រៀប​ចំ​ដែន​ដី នគ​រូប​នីយ​កម្ម និង​សំណង់

 

2

3

 

4

លោកអ្នក ក៏អាចទាញយក សេចក្តីប្រកាសជ្រើសរើស បុគ្គលិកខាងលើនេះដែរ ដោយចុចត្រង់នេះ។ សូមអរគុណ

 

 

អត្ថបទ៖ ដំណឹងផ្សេងៗ / ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក