គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ លី ហួរ ភីអិលស៊ី ប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិក ចំនួន ៣២នាក់

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ លី ហួរ ភីអិលស៊ី បច្ចុប្បន្នកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ និងមានបណ្តាញប្រតិបត្តិការនៅតាមបណ្តាខេត្តមួយចំនួនដូចជា ខេត្តកណ្តាល កំពង់ចាម ព្រៃវែង តាកែវ កំពង់ស្ពឺ បាត់ដំបង ពោធិ៍សាត់ រតនគិរី ដែលមានសាខាសរុបចំនួន ២៦ ហើយស្ថាប័នមានគម្រោងពង្រីកតំបន់ប្រតិបត្តិការទៅកាន់បណ្តាខេត្តមួយចំនួនដូចជា ខេត្តកំពត កំពង់ធំ សៀមរាប កំពង់ឆ្នាំង ក្រចេះ និងមណ្ឌលគិរី ។ គ្រឹះស្ថានត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកដែលមានសមត្ថភាព សរុបចំនួន ៣២នាក់ សម្រាប់មុខតំណែង និងនៅតាមសាខាដូចខាងក្រោម៖

 

១. មន្រ្តីឥណទាន (Credit Officer) ៖ ៣០ នាក់ (គ្រប់សាខាទាំងអស់)

២. ប្រធានក្រុមហេរញ្ញិក (Teller Supervisor) ៖ ០១ នាក់ (កំពង់ត្របែក)

៣. ហេរញ្ញិក (Teller) ៖ ០១ នាក់ (ព្រៃកប្បាស)

 

JA-Lyhour-Finance-24-10-2017

 

កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី ០២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧

 

សំគាល់ៈ បេក្ខជន និងបេក្ខនារីត្រូវបញ្ជាក់នូវទីតាំងដែលអាចទៅបម្រើការងារបានឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅក្នុងប្រវតិ្តរូបសង្ខេបរបស់ខ្លួន ។

ចំណាំៈ បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមដាក់ពាក្យសុំបម្រើការងារ និងប្រវតិ្តរូបសង្ខេបមកកាន់ អាស័យដ្ឋាន ផ្ទះលេខ ៨៥-៨៨ មហាវិថីគីមអ៊ីលស៊ុង(២៨៩) សង្កាត់បឹងកក់២ ខណ្ឌទួកគោក រាជធានីភ្នំពេញ ឬ អ៊ីម៉ែល៖ jobs@lyhourmfi.com.kh ទូរស័ព្ទ ៖០២៣ ៩៨០ ៨៨៨០២៣ ៩៩៩ ៣៦៨

 

ចំពោះបេក្ខជន បេក្ខនារីដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ ចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមទាក់ទងទៅនឹង ការជ្រើសរើសនេះ សូមស្វែងរក និងមើលលំអិតបន្ថែមក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹង ដែលមានភ្ជាប់មកនៅត្រង់នេះ ដោយចុចទីនេះ ដើម្បីទាញយក។

 

អត្ថបទ៖ សេចក្តីជូនដំណឹង/ ដំណឹងល្អ/ ឱកាសការងារ