អគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការរដ្ឋបាលតុលាការ នៃក្រសួងយុត្តិធម៌ ជ្រើសរើសមន្ត្រី ចំនួន ២៣៩ កន្លែង

អគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការរដ្ឋបាលតុលាការ នៃក្រសួងយុត្តិធម៌ ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដល់សិស្សនិស្សិតទាំងពីរភេទ និង មន្ត្រីរាជការ ឲ្យបានជ្រាបថា៖ អគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការរដ្ឋបាលតុលាការ នៃក្រសួងយុត្តិធម៌ នឹង រៀបចំ​ការប្រឡង ជ្រើសរើសបេក្ខជនទាំងពីរភេទ ចំនួន ២៣៩ កន្លែង ក្នុងនោះសម្រាប់ ប្រភេទក្របខ័ណ្ឌ ចំនួន ១៥៦ កន្លែង ប្រភេទក្របខ័ណ្ឌ ចំនួន ៧៤ កន្លែង និង ប្រភេទក្របខ័ណ្ឌ ចំនួ​ន ០៩ កន្លែង ឲ្យចូលបម្រើការងារ នៅអគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការរដ្ឋបាលតុលាការ សាលាឧទ្ធរណ៍តំបន់ខេត្តត្បួងឃ្មុំ សាលាឧទ្ធរណ៍តំបន់ខេត្តបាត់ដំបង និង នៅលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋបាល សាលាដំបូង រាជធានី-ខេត្ត និង តាមតារាងបែងចែកក្របខ័ណ្ឌ និង លក្ខខ័ណ្ឌកំណត់ដូចតារាងភ្ជាប់ខាងក្រោម។

 

កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ នៅថ្ងៃទី ១២ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៦ វេលាម៉ោង ៥ៈ០០នាទី ល្ងាច។

 

ចំពោះបេក្ខជន ដែលមានចំណាប់ អារម្មណ៍ ចង់ដឹងព័ត៌មានលំអិត ទាក់ទងទៅនឹង ល័ក្ខខណ្ឌ ផ្សេងៗ នៃការជ្រើសរើស និង ព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត សូមមើលសេចក្តីជូនដំណឹង ខាងក្រោមនេះ។

1 2 3

 

ចុចមើល៖ ក្រសួង​កិច្ច​ការ​នារី ជ្រើស​រើស​សិស្សនិស្សិត ប្រលង​ចូល​ក្របខ័ណ្ឌ ចំនួន៥០ កន្លែង

ចុចមើល៖ ក្រសួង​ពា​ណិជ្ជ​កម្ម​ត្រូវ​ការ​ជ្រើស​រើស​មន្ត្រី​ក្រប​ខណ្ឌ ចំនួន ៨៥ កន្លែង

ចុចមើល៖ ក្តៅៗ! ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាស​ជ្រើសរើសមន្ត្រី​ក្រប​ខណ្ឌ ចំនួន ៧៦៨នាក់

 

 

អត្ថបទ៖ សេចក្តីជូនដំណឹង/ ឱកាសការងារ