webmaster

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ លី ហួរ ភីអិលស៊ី ប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិក ចំនួន ៣២នាក់

គ្រឹះស្ថានត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកដែលមានសមត្ថភាព និងបទពិសោធន៍ សរុបចំនួន ៤០នាក់ សម្រាប់មុខតំណែងដូចខាងក្រោម....

Read More »

ឱកាសការងារថ្មី! ពីធនាគារអេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ចំនួន ១១៧នាក់ – 23.08.2017

ធនាគារអេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក សញ្ជាតិខ្មែរ ដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ សម្រាប់មុខតំណែងដូចខាងក្រោម៖ (សូមចុចលើមុខតំណែងណាមួយសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការទទួលខុសត្រូវ)....

Read More »

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យា ចំនួន១០០នាក់

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ សូមជម្រាបដល់និស្សិត ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រឡើងទៅ នៅតាមគ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្សានានា មេត្តាជ្រាបថា អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យា ចំនួន១០០នាក់ ដែល....

Read More »

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ លី ហួរ ភីអិលស៊ី ប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិក ចំនួន ៤០នាក់

គ្រឹះស្ថានត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកដែលមានសមត្ថភាព និងបទពិសោធន៍ សរុបចំនួន ៤០នាក់ សម្រាប់មុខតំណែងដូចខាងក្រោម....

Read More »

ឱកាសការងារថ្មី! ពីធនាគារអេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី – 19.07.2017

ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ជាធនាគារពាណិជ្ជឈានមុខគេមួយនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលមានការរីកចម្រើន និងលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័ស តាំងពីបានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណជាធនាគារឯកទេសនៅឆ្នាំ២០០០ ។ ធនាគារបានពង្រីកសាខាបន្ថែមពី ៥៦ការិយាល័យ នៅខែមករា ឆ្នាំ២០០១ រហូតដល់ ២៦០ ការិយាល័យ នៅគ្រប់ខេត្ត-រាជធានី ។ ហើយរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ យើងមានអតិថិជនឥណទានសកម្ម៤២៦.០០០នាក់ និងអតិថិជនផ្ញើប្រាក់ជាង ១.៧២៩.០០០នាក់ ។ ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការនៃការរីកចម្រើនផ្ទួនៗរបស់ធនាគារ នាយកដ្ឋានធនធានមនុស្សមានភារកិច្ចយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាច្រើនបន្ថែមទៀត ។ សព្វថ្ងៃនេះ ធនាគារ អេស៊ីលីដា មានបុគ្គលិកជិត ១២.៥០០នាក់ និងត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាអ្នកជ្រើសរើសនិស្សិតមានបរិញ្ញាបត្រពីមហាវិទ្យាល័យច្រើនជាងគេនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។ ធនាគារបានធ្វើការរក្សាទុកនូវកម្រិតសមត្ថភាពធនធានមនុស្សបានយ៉ាងប្រសើរ តាមរយៈការហ្វឹកហ្វឺនទាំងបុគ្គលិកចំណូលថ្មី និងកម្មវិធីបំពាក់បំប៉នជាប្រចាំ សម្រាប់បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់របស់ខ្លួន ។   មុខតំណែងកំពុងជ្រើសរើស៖ ធនាគារអេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក សញ្ជាតិខ្មែរ ដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ សម្រាប់មុខតំណែងដូចខាងក្រោម៖   ១. ភ្នាក់ងារឥណទាន (Credit Officer) ...

Read More »

ក្ដៅៗ! ឱកាសការងារ ២៤៩ កន្លែង ពីហត្ថាកសិករ លីមីតធីត “HKL”

ហត្ថាកសិករ លីមីតធីត "HKL" ជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខគេមួយ កំពុងស្វែងរកបេក្ខជន ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិ គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មុខ តំណែងទំនេរដូចខាង....

Read More »

ឱកាសការងារក្របខ័ណ្ឌថ្មី ចំនួន៤១២កន្លែង ពីក្រសួងស្ថាប័នចំនួន៧ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧

ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ សូមជូនដំណឹងដល់សិស្ស និស្សិត និងមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ទាំងអស់អោយបាយជ្រាបថា ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ សម្រេចបើកអោយមានការប្រឡងប្រជែង ជ្រើសរើសសិស្ស និស្សិត និងមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល សរុប ចំនួន ៤១២....

Read More »

ឱកាសការងារក្របខណ្ឌ ពីក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧

ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ សូមប្រកាសជូនដំណឹង ដល់សិស្ស និស្សិត និងមន្ត្រីរាជការ ទាំងពីរភេទ ឲ្យបានជ្រាបថា ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ នឹងរៀបចំការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសបេក្ខជន អោយចូលបម្រើការងារ ក្នងក្របខណ្ឌក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧ ចំនួន ៩៣...

Read More »

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ លី ហួរ ភីអិលស៊ី ប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិក ចំនួន ៥០នាក់

គ្រឹះស្ថានត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកដែលមានសមត្ថភាព និងបទពិសោធន៍សម្រាប់មុខតំណែងដូចខាងក្រោម៖ ១. មន្រ្តីឥណទាន ៖ ៥០ នាក់ (នៅគ្រប់....

Read More »

គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត គ.ជ.ប ប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិក ៧៤១នាក់

គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ត្រូវការជ្រើសរើសមន្រ្តី បុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យារយៈពេលខ្លី ចំនួន ៧៤១នាក់ ដើម្បីបម្រើការងារនៅលេខាធិការដ្ឋានរាជធានី ខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតទាំង ២៥ ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីបោះឆ្នោត និងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៧។   អោយបម្រើការងារនៅតាម លេខាធិការដ្ឋានរាជធានី ខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោត ដែលមាន ០៧ មុខដំណែង ដូចខាងក្រោម៖ ជំនួយការរដ្ឋបាល    ចំនួន ០១នាក់  ជំនួយការប្រតិបត្តិការ    ចំនួន ០១នាក់  ជំនួយការគណនេយ្យ    ចំនួន ០១នាក់ ជំនួយការសេវាកម្មច្បាប់ និងវិវាទកម្ម    ចំនួន ០១នាក់ លេខាធិការ    ចំនួន ០១នាក់ អ្នកបច្ចេកទេសកុំព្យូទ័រ    ចំនួន ០១នាក់ គ្រូបង្ហាត់ (ក្នុងមួយស្រុកខណ្ឌ ជ្រើសរើស ៣នាក់)    ចំនួន ...

Read More »