អំពីយើង

We News គឺជា​គេហ​ទំព័រ ចែក​រំលែក ចំនេះ​ដឹង ព័ត៌​មាន និង កម្សាន្ត តាម​រយៈ​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីន​ធឺណិត​ ប្រកប​ដោយ វិជ្ជា​ជីវៈ និងទំនួល​ខុស​ត្រូវ​សង្គម ដែល​ផ្តល់​ជូន​ដល់ មិត្ត​អ្នក​អាន ផ្តោត​ទៅ​លើ ៦ ផ្នែក សំខាន់​ដូច​ជា៖

 •  ១). សហគ្រិនភាព
 •  ២). បច្ចេកវិទ្យា
 • ៣). គន្លឹះការងារ
 •  ៤). ជីវិត និង កម្សាន្ត
 •  ៥). និង សុខភាព
 •  ៦). និង ដំណឹងផ្សេងៗ។

បេសកកម្មរបស់យើង

“We News” គឺជា​គេហ​ទំព័រ​មួយ​ដែល​ផ្តល់​ជូន​ដល់​មិត្ត​អ្នក​អានទូ​ទៅ ទាំង​សិស្ស​-​និស្សិត ពាណិ​ជ្ជករ អាជី​វករ វិនិ​យោគិន អ្នកគ្រប់គ្រង បុគ្គលិក​​ក្រុម​ហ៊ុន និង ជា​ពិសេស​​សម្រាប់​​មិត្ត​​អ្នក​អាន ដែល​មាន​បំណង​​ចង់​ចាប់​ផ្តើ​មអាជីវ​កម្ម​ផ្តាល់​ខ្លួន ឫក៏ អ្នកដែល​មាន​​បំណង់​​ចង់​ប្រើប្រាស់ ការសិក្សា​​ស្រាវ​​ជ្រាវ ដើម្បី​​ឲ្យ​​មាន​​ភាព​​​កាន់​​តែ​​ប្រសើរ​​​ឡើង​នូវ​ចំនេះ​ដឹង ចំនេះ​ធ្វើ និងបំណិនជីវិត។ បន្តែម​លើ​នេះ គេហ​ទំព័រ​យើង​ខ្ញុំក៏​មាន​ផ្នែ ជីវិត និង កម្សាន្ត ដែល​នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​មិត្តអ្នក​អាន មាន​ភាព​ធូរ​ស្បើយ និងការ​ជំរុញ​លើក​ទឹក​ចិត្តខ្លួន​ឯង ជាដើម។

ទស្សនវិស្ស័យ

ទស្សន​វិស្ស័យ​របស់​យើង គឺ​យើង​នឹង​ក្លាយ​ជា​គេហ​ទំព័រ​ឈាន​មុខ​គេមួយ ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ដោយ​ឈរ​លើ​គោល​ការណ៍​ផ្តល់​ជូន និង​ចែក​​រំ​លែក​​នូវ​​ចំនេះ​ដឹង​​អ្នក​​មិត្ត​​អ្នក​​អាន​ប្រកប​ដោយ​​វិជ្ជា​ជីវៈ និង ទំនួល​ខុស​ត្រូវ​សង្គម។

គោលបំណង

“We News” នឹង​ផ្តល់​ជូន និង ចែក​រំលែក ចំនេះដឹង ព័ត៌មាន និង កម្សាន្ត​ដល់ មិត្តអ្នក​អាន ដូចជា សហគ្រិន​ភាព បច្ចេកវិទ្យាថ្មី គន្លឹះ​នៃ​ការ​​អនុវត្ត​​ការងារ កីឡា ជីវិតកម្សាន្ត សុខភាព និង​ដំណឹង​ផ្សេងៗ​ទៀត ដែល​មាន​គុណភាព នឹងគិត​ដល់​ទំនួល​ខុសត្រូវសង្គម។

គុណតម្លៃ

  គុណតម្លៃរបស់យើង៖

 • + ភាពជាអ្នកដឹកនាំៈ ជួយ​លើក​ទឹក​ចិត្ត​អ្នក ក្នុង​ទិស​ដៅ​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រសើរ​ឡើង​ក្នុង​ថ្ងៃ​អនាគត់
 • + ការសហការគ្នាៈ ប្រមូលផ្តុំគំនិត នឹង ចំនេះ​ដឹង ដើម្បី​សម្រេច​នូវ​គោល​ដៅជា​វិជ្ជ​មាន
 • + ទំនួលខុសត្រូវសង្គមៈ យើងគិត​គូរ និង យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ដល់​ការ​ជះ​ឥទ្ធិពលដល់សង្គម​ជាតិ
 • + ធ្វើដោយក្តីស្រឡាញ់ៈ យើង​ការ​ប្តេជ្ញា ទាំង​ចិត្ត និង គំនិត ជួយ​ផ្តល់​នឹង​ចែក​រំលែក​នូវ​អ្វី​ដែលមាន​ប្រយោជន៍​ដល់​សង្គម
 • + គុណភាពៈ យើង​ផ្តោត​ទៅ​លើ​គុណ​ភាព សម្រាប់​មិត្ត​អ្នក​អាន។