បច្ចេកវិទ្យា

អស្ចារ្យ! អាយុទើបតែ ១០ឆ្នាំ ប៉ុណ្ណោះ មានសមត្ថភាពអាចហែក (Hack) Instagram បាន

10-year-old-hack-hack-tuol

ក្មេងប្រុសតូចម្នាក់ ដែលមិនសឹងតែ គ្រប់អាយុនៅក្នុងការចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ (Sign up) ផង គេ​ទើបតែរកលុយបាន ១០,០០០ដុល្លា ពី Facebook ដោយសារតែគេ មានសមត្ថភាព​Hack ចូល Instagram ដោយគេអាចHack ទៅលុប Comments ដូចម្ចាស់Account ដូច្នេះដែរ។

Read More »

13 Website មាន​ប្រ​យោ​ជ​ន៍ ជួយ​ធ្វើ​ឲ្យ​ជី​វិ​តអ្នក​ប្រ​សើរ​ឡើង

College Student Studying in Library --- Image by © Peter M. Fisher/Corbis

តើនាពេលថ្មីៗនេះ អ្នកបានចំនាយពេលរបស់អ្នកច្រើនមែនទេ ក្នុង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​បណ្តាញ​ទំនាក់​ទំនង​សង្គម​? ហើយក៏វាធ្វើឲ្យអ្នក​ចំនាយលុយខ្ជះខ្ជាយខ្លះដែរ មែនទេ? បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម អាចធ្វើឲ្យអ្នកញៀនខ្លាំង រហូតដល់ពិបាកនឹងទប់ចិត្តក្នុងការឈប់លេងវា ដែលនេះធ្វើឲ្យអ្នក​ចំណាយពេលជាច្រើនម៉ោងដោយមិនដឹងខ្លួន។ បើស្តាប់ប្រយោគមុននេះ ហាក់​ដូច​ជា វា(បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម) អាក្រក់ណាស់ហើយមែនទេ? មិនដូច្នេះទេ បណ្តាញ​ទំនាក់​​ទំនង​សង្គម

Read More »