ផ្សេងៗ

សេចក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​រួម រវាង​ក្រសួង​សុខា​ភិបាល និង អង្គ​ការ​សុខ​ភាព​ពិភព​លោក ពី ការប្រយុទ្ធប្រឆាំង និងការគំរាមកំហែងនៃភាពស៊ាំទៅ នឹងឱសថប្រឆាំងរោគ

Press_release_KH_11-01-2016_Page_1

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួម មួយរវាង ក្រសូងសុខាភិបាល និង អង្គការសុខភាពពីភពលោក នៅថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី ១១ ខែ មករា ឆ្នាំ២០១៦នេះ ពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំង និង ការគំរាមកំហែង នៃភាពស៊ាំទៅនឹងឱសថប្រឆាំងមេរោគ

Read More »

ដំណឹងអាហារូបករណ៍ ទៅសិក្សានៅប្រទេសហុងគ្រី (HUNGARY)សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០១៧

12549023_718953371538868_6768428141919628837_n

សេចក្ដី​ជូនដំណឹង​ស្ដី​ពី ​ការ​ជ្រើសរើស​និស្សិត​អាហារូបករណ៍​ទៅ​សិក្សា​នៅ ​ប្រទេស​ហុងគ្រី (HUNGARY)​ សម្រាប់​ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៦-២០១៧

Read More »

ដំណឹងអាហារូបករណ៍ សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ទៅសិក្សានៅប្រទេសបែលហ្ស៊ិក

12549023_718953371538868_6768428141919628837_n

សេចក្តីជូនដំណឹង អំពីអាហារូបករណ៍ សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ទៅសិក្សានៅប្រទេសបែលហ្ស៊ិកសម្រាប់ ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០១៧

Read More »