ផ្សេងៗ

ក្តៅៗ! ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក ពីធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី បានមកដល់ទៀតហើយ 06-12-2016

Acleda-Job-Announcement-2016-09

ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ជា​ធនាគារ​នាំ​មុខ​គេ​លេខ ១ លើ​គ្រប់​វិស័យ កំពុងត្រូវ​ការជ្រើសរើស​បុគ្គលិក​សម្រាប់​តំណែង​ជា....

Read More »

ឱកាសការងារ ពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់ សម្រាប់មុខដំណែងជាច្រើន

Prasac Job Ann

ប្រាសាក់កំពុងស្វែងរកបេក្ខជនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញមុខតំណែងដូចខាងក្រោម PRASAC is currently seeking for the qualified Cambodian candidates to fill the positions as below....

Read More »

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក ពីធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី បានមកដល់ទៀតហើយ 18-11-2016

Acleda-Job-Announcement-2016-09

ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ជា​ធនាគារ​នាំ​មុខ​គេ​លេខ ១ លើ​គ្រប់​វិស័យ ត្រូវ​ការជ្រើសរើស​បុគ្គលិក​សម្រាប់​តំណែង​ជា....

Read More »

ជ្រើសរើសទៀតហើយ! ឱកាសការងារ ៣៣៥ កន្លែង ពីហត្ថាកសិករ លីមីតធីត “HKL”

HKL Job Ann​19-09-16

ហត្ថាកសិករ លីមីតធីត "HKL" ជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខគេ ក្នុងការផ្តល់ប្រាក់កម្ចី ប្រាក់សន្សំ ផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក សេវាអេធីអឹម សេវាធនាគារចល័ត និងសេវាហិរញ្ញវត្ថុ....

Read More »

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក ពីធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី បានមកដល់ទៀតហើយ 02-11-2016

Acleda-Job-Announcement-2016-09

ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ជាធនាគារពាណិជ្ជ ឈានមុខគេមួយនៅ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលមានការរីកចម្រើន និង លូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័ស តាំងពីបានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណជា ធនាគារឯកទេសនៅឆ្នាំ ២០០០ ។ ធនាគារបានពង្រីកសាខាបន្ថែមពី ៥៦ ការិយាល័យ នៅខែមករា ឆ្នាំ២០០១ រហូតដល់ ២៥៨ ការិយាល័យ នៅគ្រប់ខេត្ត-រាជធានី ។ ហើយរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ យើងមានអតិថិជនឥណទានសកម្ម ៤១៤.០០០នាក់ និង អតិថិជនផ្ញើប្រាក់ជាង ១.៦៨០.០០០នាក់ ។ ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការនៃការរីកចម្រើនផ្ទួនៗ របស់ធនាគារ ការិយាល័យធនធានមនុស្សមានភារកិច្ចយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាច្រើនបន្ថែមទៀត ។ សព្វថ្ងៃនេះ ធនាគារ អេស៊ីលីដា មានបុគ្គលិកជិត ១២.០០០នាក់ និង ត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាអ្នកជ្រើសរើស និស្សិតមានបរិញ្ញាបត្រពី មហាវិទ្យាល័យច្រើនជាងគេនៅក្នុង ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។ ធនាគារបានធ្វើការរក្សាទុកនូវកម្រិតសមត្ថភាពធនធានមនុស្សបានយ៉ាងប្រសើរ តាមរយៈការហ្វឹកហ្វឺនទាំងបុគ្គលិកចំណូលថ្មី និង កម្មវិធីបំពាក់បំប៉នជាប្រចាំ សម្រាប់បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់របស់ខ្លួន ...

Read More »

ឱកាសការងារ ក្របខ័ណ្ឌ​ ២៤០ នាក់ ពី​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច ​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​

job_ann_moef_24-10-2016-2

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ សូមជូនដំណឹងដល់បេក្ខជនជានិស្សិត ឲ្យបានជ្រាបថា ក្រសួងនឹងរៀបចំការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសបេក្ខជន សញ្ញាតិខ្មែរ ទាំងពីរភេទ ចំនួន ២៤០នាក់ (ប្រភេទក្របខណ្ឌ "ក" ចំនួន ១២៦នាក់ និង "ខ" ចំនួន ១១៤នាក់) ឲ្យចូលម្រើការងារនៅ....

Read More »

ជ្រើសរើសមន្រ្តីឥណទាន ១០០នាក់ សហគ្រិនភាពម៉ាយក្រូហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី

Job_Ann_Sahakrinpheap_16-09-2016

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សហគ្រិនភាព ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី មានប្រវត្តិចេញពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល ហើយបានចាប់ផ្តើម ធ្វើសកម្មភាពផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនដែលមានលិខិតអនុញ្ញាតពី....

Read More »

ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី ត្រូវការ​ជ្រើស​រើស​បុគ្គលិក​ ជា​ច្រើន​មុខដំណែង 18-10-2016

STN Bank Job Ann

ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី គឺជា ធនាគារពាណិជ្ជ ដែលមានប្រតិបត្តិការនៅទូទាំង ២៥ រាជធានី ខេត្ត ក្រុង ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ដើម្បីបំពេញតម្រូវការនេះ បច្ចុប្បន្ន ធនាគារ ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ សម្រាប់មុខតំណែងជាច្រើន ដូច....

Read More »

ឱកាសពិសេស! ការងារចំនួន ៧៩ ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី បានមកដល់ហើយ!

Acleda-Job-Announcement-2016-09

ធនាគារអេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក សញ្ជាតិខ្មែរ ភេទប្រុស ឬស្រី ដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ សម្រាប់មុខតំណែងដូចខាងក្រោម៖ ....

Read More »

ក្រសួងការពារជាតិ ប្រកាសជ្រើសរើស និស្សិត សិស្ស ចូលបំរើការការងារ ជានាយទាហាន

job_ann_mod_27-09-2016

ប្រធានគណៈកម្មការជ្រើសរើស និងត្រួតពិនិត្យ លក្ខណៈសម្បត្តិសិក្ខាកាមបណ្តុះបណ្តាលនៅក្នុង និងក្រៅប្រទេស សូមជូនដំណឹងដល់ បេក្ខជន សិស្ស និស្សិត ទាំងពីរភេទ ដែល....

Read More »

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកសន្តិសុខចំនួន ៥០នាក់ នៅសាខាតាមបណ្តាខេត្តពី សហគ្រិនភាព

Job_Ann_Sahakrinpheap_16-09-2016

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកសន្តិសុខចំនួន ៥០នាក់នៅសាខាតាមបណ្តាខេត្តពី សហគ្រិនភាព   ផ្នែកដែលជ្រើសរើស ៖ សន្តិសុខ ប្រភេទការងារ ៖ ពេញម៉ោង ទីតាំងការងារ ៖ គ្រប់បណ្តាខេត្តក្រុងទូទាំងប្រទេស   ពិពណ៌នាការងារ ៖ ធ្វើការរក្សាសន្តិសុខសណ្ឋាប់ធ្នាប់នៅក្នុងនិងក្រៅបរិវេណអគាររបស់អង្គភាព និងដើម្បីជៀសផុតពីបញ្ហានានាដែលអាចកើតមានដូចជា ការបាត់របស់មានតម្លៃផ្សេងៗរបស់បុគ្គលិក និងអតិថិជន ទទួលខុសត្រូវខ្លះទៅលើភាពស្អាតក្នុងបរិវេណយាមកាមរបស់ខ្លួនតាមរយៈការសម្អាត ទទួលខុសត្រូវទៅលើសុវត្ថិភាពរបស់បុគ្គលិកដែលពាក់ព័ន្ធដែលរួមមានផ្នែក គណនេយ្យ បេឡា និងធារីជាដើម ចូលរួមក្នុងការថែរក្សាសោភ័ណភាពបរិស្ថានក្នុងអង្គភាព និងរកវិធីដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាដែលអាចកើតមានដូចជា បញ្ហាអគ្គសនី ជាដើម រាយការផ្ទាល់ទៅកាន់នាយកសាខារាល់បញ្ហាដែលកើតមាន   លក្ខណៈសម្បត្តិ៖ មានកាយសម្បទាមាំមួន រហ័សរហួន ស៊ូទ្រាំនិងការងារបាន មានភាពស្នោះត្រង់ ច្បាស់លាស់និងការងារ និងអាចទទួលការងារគ្រប់ប្រភេទដោយមិនប្រកាន់ខ្លួន អាចអាននិងសរសេរអក្សរខ្មែរបានខ្លះៗ   របៀបដាក់ពាក្យ ៖ បេក្ខជន/បេក្ខនារីដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចដាក់ពាក្យបានតាមរយៈ ទីតាំង ស្នាក់ការកណ្តាល៖ ផ្ទះលេខ ៥៨៦, ផ្លូវ ២៧១ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ...

Read More »