ផ្សេងៗ

ឱកាសការងារក្របខណ្ឌថ្មី ពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧

job-ann-mlmupc-2017-05

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ សូមជូនដំណឹង សូមជូនដំណឹងដល់ និស្សិតទាំង ពីរភេទ និងមន្ត្រីរាជការទូទៅ ដែលមានសញ្ញាបត្រ ចាប់ពីបរិញ្ញាបត្រ ឡើងទៅឲ្យបានជ្រាបថា ក្រសួងនឹងធ្វើការប្រឡងប្រជែង ជ្រើសរើសក្របខ័ណ្ឌថ្មី....

Read More »

ឱកាសល្អ! ជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាង ៥០០នាក់ ពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់

Prasac Job Ann 2017-05

ប្រាសាក់កំពុងស្វែងរកបេក្ខជនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញមុខតំណែងដូចខាងក្រោម PRASAC is currently seeking for the qualified Cambodian candidates to fill the positions as below....

Read More »

ក្រសួងព័ត៌មាន ប្រកាសជ្រើសរើសមន្រ្តីក្របខ័ណ្ឌ ចំនួន៦០ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧

job-ann-mfinf-2017-05

ក្រសួងព័ត៌មាន សូមជូនដំណឹងចំពោះសាធារណៈជនទាំងពីរភេទ អោយបានជ្រាបថា នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៧នេះ ក្រសួងព័ត៌មាន នឹងធ្វើការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើស មន្ត្រីរាជការ....

Read More »

ឱកាសការងារថ្មី ២៣៧កន្លែង ពីធនាគារ អេស៊ីលីដា បានមកដល់ទៀតហើយ 18-04-2017

Acleda-Job-Announcement-2017-03

ធនាគារអេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក សញ្ជាតិខ្មែរ ភេទប្រុស ឬស្រី ដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ សម្រាប់មុខតំណែងដូចខាងក្រោម ៖ ១. ភ្នាក់ងារឥណទាន ចំនួន....

Read More »

ឱកាសការងារថ្មី! ជាច្រើនមុខដំណែង ពីធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី 06-04-2017

job-ann-stmbank-06-04-2017

ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី គឺជា ធនាគារពាណិជ្ជ ដែលមានប្រតិបត្តិការនៅទូទាំង ២៥ រាជធានី ខេត្ត ក្រុង ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បច្ចុប្បន្នធនាគារ ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ សម្រាប់មុខតំណែងជាច្រើន ដូចខាងក្រោម៖....

Read More »

ឱកាសការងារក្របខណ្ឌ ពីក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧

job-ann-mfaic-2017-04

ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ សូមជូនដំណឹងដល់សាធារណៈជនឲ្យបានជ្រាបថា ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ នឹងរៀបចំការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសមន្ត្រីក្របខណ្ឌ «ក‍‍» ចំនួន....

Read More »

ឱកាសល្អ! ពីក្រសួងមហាផ្ទៃ ស្តីពីការប្រឡងជ្រើសរើសក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល និងក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីពន្ធនាគារ២០១៧​

jon-ann-mof-2017-04

ក្រសួងមហាផ្ទៃ សូមជូនដំណឹងដល់សិស្ស-និស្សិត ដែលមានបំណងចូលបម្រើការងារ នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល និងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីពន្ធនាគារ ឲ្យបានជ្រាបថា ក្រសួងមហាផ្ទៃ សម្រេចបើកឲ្យមានការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្ស-និស្សិត....

Read More »

ឱកាសការងារថ្មី ៦៣ កន្លែង ពីធនាគារ អេស៊ីលីដា បានមកដល់ទៀតហើយ 21-03-2017

Acleda-Job-Announcement-2017-03

ធនាគារអេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក សញ្ជាតិខ្មែរ ភេទប្រុស ឬស្រី ដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ សម្រាប់មុខតំណែងដូចខាងក្រោម ៖....

Read More »

ដំណឹងល្អ៖ ក្រសួងផែនការ ប្រកាសប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិតឲ្យចូលបម្រើការងារក្របខ័ណ្ឌ

Job-MOPS-27-03-2017

ក្រសូងផែនការសូមជូនដំណឹងដល់ និស្សិតទាំងពីរភេទឲ្យបានជ្រាបថា ក្រសួងផែនការ នឹងធ្វើការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសមន្ត្រីថ្មី នៅថ្នាក់កណ្ដាលចំនួន....

Read More »

ឱកាសការងារក្របខណ្ឌ ឆ្នាំ២០១៧ ពីក្រសួងធម្មការ និងសាសនា

job-ann-mcr-11-03-2017

ក្រសួងធម្មការ និងសាសនា សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់បេក្ខជន ជាមន្ត្រីរាជការ និងសិស្ស និស្សិត ឲ្យបានជ្រាបថា៖ ក្នុងឆ្នាំ២០១៧នេះ ក្រសួងធម្មការ និងសាសនា នឹងរៀបចំការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសបេក្ខជន....

Read More »

ឱកាសការងារក្របខណ្ឌរដ្ឋ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧ ពីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

job-mrd-ann-28-02-2017

ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ មានកិត្តិយសសូមជូនដំណឹងដល់ សិស្ស និស្សិតទាំង ពីរភេទ ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សា ពីសាកលវិទ្យាល័យ និង វិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាល វិជ្ជាជីវៈ នានា ឲ្យបានជ្រាបថា សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៧ នេះ ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ត្រូវការជ្រើសរើស....

Read More »

ឱកាសការងារ ៩៧ កន្លែង ពីធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី បានមកដល់ទៀតហើយ 05-01-2017

Acleda-Job-Announcement-2016-09

ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ជា​ធនាគារ​នាំ​មុខ​គេ​លេខ ១ លើ​គ្រប់​វិស័យ កំពុងត្រូវ​ការជ្រើសរើស​បុគ្គលិក​សម្រាប់​តំណែង​ជា....

Read More »