ផ្សេងៗ

ឱកាសល្អ! ជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាង ៥០០នាក់ ពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់

Prasac Job Ann 2017-05

ប្រាសាក់កំពុងស្វែងរកបេក្ខជនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញមុខតំណែងដូចខាងក្រោម PRASAC is currently seeking for the qualified Cambodian candidates to fill the positions as below....

Read More »

ក្រសួងព័ត៌មាន ប្រកាសជ្រើសរើសមន្រ្តីក្របខ័ណ្ឌ ចំនួន៦០ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧

job-ann-mfinf-2017-05

ក្រសួងព័ត៌មាន សូមជូនដំណឹងចំពោះសាធារណៈជនទាំងពីរភេទ អោយបានជ្រាបថា នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៧នេះ ក្រសួងព័ត៌មាន នឹងធ្វើការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើស មន្ត្រីរាជការ....

Read More »

ឱកាសការងារថ្មី ២៣៧កន្លែង ពីធនាគារ អេស៊ីលីដា បានមកដល់ទៀតហើយ 18-04-2017

Acleda-Job-Announcement-2017-03

ធនាគារអេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក សញ្ជាតិខ្មែរ ភេទប្រុស ឬស្រី ដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ សម្រាប់មុខតំណែងដូចខាងក្រោម ៖ ១. ភ្នាក់ងារឥណទាន ចំនួន....

Read More »

ឱកាសការងារថ្មី! ជាច្រើនមុខដំណែង ពីធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី 06-04-2017

job-ann-stmbank-06-04-2017

ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី គឺជា ធនាគារពាណិជ្ជ ដែលមានប្រតិបត្តិការនៅទូទាំង ២៥ រាជធានី ខេត្ត ក្រុង ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បច្ចុប្បន្នធនាគារ ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ សម្រាប់មុខតំណែងជាច្រើន ដូចខាងក្រោម៖....

Read More »

ឱកាសការងារក្របខណ្ឌ ពីក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧

job-ann-mfaic-2017-04

ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ សូមជូនដំណឹងដល់សាធារណៈជនឲ្យបានជ្រាបថា ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ នឹងរៀបចំការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសមន្ត្រីក្របខណ្ឌ «ក‍‍» ចំនួន....

Read More »

ឱកាសល្អ! ពីក្រសួងមហាផ្ទៃ ស្តីពីការប្រឡងជ្រើសរើសក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល និងក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីពន្ធនាគារ២០១៧​

jon-ann-mof-2017-04

ក្រសួងមហាផ្ទៃ សូមជូនដំណឹងដល់សិស្ស-និស្សិត ដែលមានបំណងចូលបម្រើការងារ នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល និងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីពន្ធនាគារ ឲ្យបានជ្រាបថា ក្រសួងមហាផ្ទៃ សម្រេចបើកឲ្យមានការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្ស-និស្សិត....

Read More »

ឱកាសការងារថ្មី ៦៣ កន្លែង ពីធនាគារ អេស៊ីលីដា បានមកដល់ទៀតហើយ 21-03-2017

Acleda-Job-Announcement-2017-03

ធនាគារអេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក សញ្ជាតិខ្មែរ ភេទប្រុស ឬស្រី ដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ សម្រាប់មុខតំណែងដូចខាងក្រោម ៖....

Read More »

ដំណឹងល្អ៖ ក្រសួងផែនការ ប្រកាសប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិតឲ្យចូលបម្រើការងារក្របខ័ណ្ឌ

Job-MOPS-27-03-2017

ក្រសូងផែនការសូមជូនដំណឹងដល់ និស្សិតទាំងពីរភេទឲ្យបានជ្រាបថា ក្រសួងផែនការ នឹងធ្វើការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសមន្ត្រីថ្មី នៅថ្នាក់កណ្ដាលចំនួន....

Read More »

ឱកាសការងារក្របខណ្ឌ ឆ្នាំ២០១៧ ពីក្រសួងធម្មការ និងសាសនា

job-ann-mcr-11-03-2017

ក្រសួងធម្មការ និងសាសនា សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់បេក្ខជន ជាមន្ត្រីរាជការ និងសិស្ស និស្សិត ឲ្យបានជ្រាបថា៖ ក្នុងឆ្នាំ២០១៧នេះ ក្រសួងធម្មការ និងសាសនា នឹងរៀបចំការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសបេក្ខជន....

Read More »

ឱកាសការងារក្របខណ្ឌរដ្ឋ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧ ពីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

job-mrd-ann-28-02-2017

ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ មានកិត្តិយសសូមជូនដំណឹងដល់ សិស្ស និស្សិតទាំង ពីរភេទ ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សា ពីសាកលវិទ្យាល័យ និង វិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាល វិជ្ជាជីវៈ នានា ឲ្យបានជ្រាបថា សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៧ នេះ ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ត្រូវការជ្រើសរើស....

Read More »

ឱកាសការងារ ៩៧ កន្លែង ពីធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី បានមកដល់ទៀតហើយ 05-01-2017

Acleda-Job-Announcement-2016-09

ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ជា​ធនាគារ​នាំ​មុខ​គេ​លេខ ១ លើ​គ្រប់​វិស័យ កំពុងត្រូវ​ការជ្រើសរើស​បុគ្គលិក​សម្រាប់​តំណែង​ជា....

Read More »

គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត(គ.ជ.ប)ជ្រើសរើសបុគ្គលិក ១១៧ នាក់ – Updated

nek-1

សេចក្តីជូនដំណឹង៖   គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យារយៈពេលខ្លី ចំនួន ១១៧ នាក់ ដើម្បីបម្រើការងារជូនគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ឆ្នាំ២០១៧ នេះដូចខាងក្រោម៖   នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល  ចំនួន ០៣ នាក់ នាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការ ចំនួន  ១០ នាក់ នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងនិន្នន័យអ្នកបោះឆ្នោត និងបញ្ជីបោះឆ្នោត  ចំនួន ៤៦ នាក់ នាយកដ្ឋានបណ្ដុះបណ្ដាល និងអប់រំអ្នកបោះឆ្នោត  ចំនួន ២៧ នាក់ នាយកដ្ឋានព័ត៌មាន និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ  ចំនួន ២១ នាក់ នាយកដ្ឋានសេវាកម្មច្បាប់ និងវិវាទកម្ម  ចំនួន ១០ នាក់ សូមចុច លើនាយកដ្ឋាននិមួយៗខាងលើ ដើម្បីមើលលំអិត ពីមុខដំណែងនិមួយៗ និងលក្ខខ័ណ្ឌ នៃការជ្រើសរើស ជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ដែលនឹងត្រូវផ្ដល់ជូន ចំពោះមុខដំណែងនិមួយៗ។ ...

Read More »