ផ្សេងៗ

ដំណឹងល្អ! ឱកាសការងារក្របខណ្ឌ ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧

job-ann-OCM-2017-06

ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តីសូមជូនដំណឹងដល់ និស្សិត និងមន្រ្តីរាជការទាំង ០២ភេទ ឱ្យបានជ្រាបថា ឆ្នាំ២០១៧នេះ ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តីនឹងធ្វើការប្រឡងជ្រើសរើសមន្រ្តី ក្របខណ្ឌថ្មី (ក្របខណ្ឌ ក) ចំនួន ២០នាក់ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧

Read More »

ឱកាសការងារក្របខណ្ឌថ្មី ក្រសួងបរិស្ថាន ចំនួន ៤៦កន្លែង សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧

job-ann-moe-2017-06

ក្រសួងបរិស្ថាន មានកិត្តិយសសូមជូនដំណឹង ដល់មន្ត្រីរាជការ និស្សិត និងសាធារណៈជន ឲ្យបានជ្រាបថា ក្រសួងបរិស្ថាន នឹងរៀបចំការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការ និងនិស្សិតឲ្យចូលម្រើការងារ ជាមន្ត្រីរាជការ ក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងបរិស្ថាន ចំនួន....

Read More »

ឱកាសការងារ ជាង ១៥០ កន្លែង ពី ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា អ.ក 17-06-2017

Canadia Bank Job Ann

បច្ចុប្បន្ននេះ ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា កំពុងស្វែងរក បេក្ខជនដែលមាន សក្តានុពល និង មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ សម្រាប់មុខតំណែងដូចខាងក្រោម៖ 1. SME Loan Officer (50 Post) 2. Corporate Loan Officer (50 Post) 3. Consumer Loan Officer....

Read More »

ជ្រើសរើសទៀតហើយ! ចំនួន ២០១នាក់ ធនាគារអេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី – 15.06.2017

Acleda-Job-Announcement-2017-03

ធនាគារអេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក សញ្ជាតិខ្មែរ ដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ សម្រាប់មុខតំណែងដូចខាងក្រោម៖ ១. ភ្នាក់ងារឥណទាន (Credit Officer) ចំនួន ៣៧នាក់ ២. ភ្នាក់ងារទីផ្សារ (Marketing Officer) ចំនួន....

Read More »

ឱកាសការងារក្របខណ្ឌ ពីក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម ឆ្នាំ២០១៧

job-ann-moih-2017-05

ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់សិស្សនិស្សិត និងសាធារណជនឲ្យបានជ្រាបថា ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម នឹងធ្វើការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើស....

Read More »

ឱកាសការងារក្របខណ្ឌ ពីក្រសួងទេសចរណ៍ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧

job-ann-mot-2017-05

ក្រសួងទេសចរណ៍ សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់និស្សិត មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលទូទៅអោយបានជ្រាបថា ក្រសួងទេសចរណ៍ នឹងរៀបចំការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសនិស្សិត មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលទូទៅ អោយចូលបម្រើការងារ....

Read More »

ពិសេស! ធនាគារអេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ជ្រើសរើស IT ចំនួន ៣៥នាក់

Acleda-Job-Announcement-2017-03

ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ជាធនាគារពាណិជ្ជឈានមុខគេមួយនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលមានការរីកចម្រើន និងលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័ស តាំងពីបានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណជាធនាគារឯកទេសនៅឆ្នាំ២០០០ ។ ធនាគារបានពង្រីកសាខាបន្ថែមពី ៥៦ការិយាល័យ នៅខែមករា ឆ្នាំ២០០១ រហូតដល់ ២៥៩ ការិយាល័យ នៅគ្រប់ខេត្ត-រាជធានី ។ ហើយរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ យើងមានអតិថិជនឥណទានសកម្មជិត ៤៣៩.០០០នាក់ និងអតិថិជនផ្ញើប្រាក់ជាង ១.៦៨០.០០០នាក់ ។ ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការនៃការរីកចម្រើនផ្ទួនៗរបស់ធនាគារ នាយកដ្ឋានធនធានមនុស្សមានភារកិច្ចយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាច្រើនបន្ថែមទៀត ។ សព្វថ្ងៃនេះ ធនាគារ អេស៊ីលីដា មានបុគ្គលិកជាង ១២.៣០០នាក់ និងត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាអ្នកជ្រើសរើសនិស្សិតមានបរិញ្ញាបត្រពីមហាវិទ្យាល័យច្រើនជាងគេនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។ ធនាគារបានធ្វើការរក្សាទុកនូវកម្រិតសមត្ថភាពធនធានមនុស្សបានយ៉ាងប្រសើរ តាមរយៈការហ្វឹកហ្វឺនទាំងបុគ្គលិកចំណូលថ្មី និងកម្មវិធីបំពាក់បំប៉នជាប្រចាំ សម្រាប់បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់របស់ខ្លួន ។   មុខតំណែងកំពុងជ្រើសរើស៖ ធនាគារអេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក សញ្ជាតិខ្មែរ ដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ សម្រាប់មុខតំណែងដូចខាងក្រោម៖   ១. បុគ្គលិកផ្នែកបច្ចេកវិជ្ជាព័ត៌មាន (IT ...

Read More »

ក្រសួងយុត្តិធម៌ ប្រកាសជ្រើសរើសមន្ត្រីក្របខណ្ឌ ក្រសួងយុត្តិធម៌ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧

job-ann-moj-2017-05

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការប្រឡងជ្រើសរើសបេក្ខជន ឲ្យចូលបម្រើការងារ ក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងយុត្តិធម៌ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧ ។   សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ មន្ត្រីរាជការ និងនិស្សិតទាំងពីរភេទ អោយបានជ្រាបថា ក្រសួងយុត្តិធម៌នឹងរៀបចំធ្វើការប្រឡង ជ្រើសរើសបេក្ខជន ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ សម្រាប់បម្រើការងារតាមការចាំបាច់នៅថ្នាក់កណ្ដាល (ទីស្ដីការក្រសួងយុត្តិធម៌) សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧ មានដូចខាងក្រោមនេះ   ផ្នែកនិតិសាស្ត្រ ចំនួន ០៨ កន្លែង ផ្នែកគណនេយ្យ ឬហិរញ្ញវត្ថុ ចំនួន ០៤ កន្លែង ផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា ចំនួន ០៦ កន្លែង   ចុចមើល៖ ឱកាសការងារ ក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧ ចុចមើល៖ ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសជ្រើសរើសមន្ត្រីក្របខណ្ឌ ចំនួន ៧១០នាក់ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧   ១. លក្ខខណ្ឌ នៃការជ្រើសរើស៖ (សូមមើលលំអិតក្នុងឯកសារដែលមានភ្ជាប់ នៅខាងក្រោមទំព័រ)។ ...

Read More »

ឱកាសការងារ ​ក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧

job-ann-molv-2017-05

ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ សូមជូនដំណឹងដល់មន្ត្រីរាជការ សិស្ស-និស្សិត បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន អង្កការ អោយបានជ្រាបថា ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ ក្នុងឆ្នាំ២០១៧នេះ ត្រូវការជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការ....

Read More »

ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាស​ជ្រើសរើសមន្ត្រី​ក្រប​ខណ្ឌ ចំនួន ៧១០នាក់ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧

job-ann-moh-2017-05

ក្រសួងសុខាភិបាល សូមជម្រាបជូនដំណឹង ដល់ បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានបំណងចូលបម្រើការងារ ជាមន្ត្រីរាជការ ក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងសុខាភិបាល ឲ្យបានជ្រាបថា ក្នុងឆ្នាំ ២០១៧នេះ ក្រសួងសុខាភិបាល ត្រូវការ....

Read More »

ជ្រើសរើសទៀតហើយ! មន្ត្រីក្របខ័ណ្ឌចំនួន ១៤៩នាក់ ពីក្រសួងសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូន សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧

job-mpwt-2017-05

ក្រសួងសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូន សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់សាធារណៈជន សិស្ស និស្សិត និងមន្ត្រីរាជការទូទៅ អោយបានជ្រាបថាក្រសួងមុខងារសាធារណៈ បានសម្រេចអោយក្រសួង នឹងធ្វើការការប្រឡងជ្រើសរើស បេក្ខជន ចំនួន....

Read More »