ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាស​ជ្រើសរើសមន្ត្រី​ក្រប​ខណ្ឌ ចំនួន ៧៦៨នាក់

ក្រសួង​សុខាភិបាល សូមជម្រាប់ជូនដំណឹង ដល់ ​បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែល​មាន​បំណង​ចូល​បម្រើ​​ការងារ​ ក្នុង​ក្របខណ្ឌក្រសួងសុខាភិបាល ឲ្យបាន​ជ្រាបថា ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៦​នេះ ក្រសួង​សុខាភិបាល ត្រូវការជ្រើសរើស​មន្ត្រីរាជការ ចំនួន ៧៦៨នាក់ ដើម្បី​ឲ្យ​ទៅ​បម្រើ​ការងារ​នៅតាម អង្គភាពនានា តាមរយៈ​ការប្រឡង​ប្រជែង​។

 

កាលបរិច្ឆេទទទួលពាក្យ៖ ចាប់ទទួលពាក្យសុំចុះឈ្មោះប្រឡង ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅ នៅរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ នៅនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក នៃក្រសួងសុខាភិបាល។

ការបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ៖ ឈប់ទទួលបាកនៅថ្ងៃទី ០៥ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៦ វេលាម៉ោង ៤ៈ៣០នាទី ល្ងាច។

ចំពោះបេក្ខជន ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៌ ចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែម ទាក់ទងទៅនឹង លក្ខខណ្ឌ និង ព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត នៃការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសនេះ សូមអានលំអិត សេចក្តីជូនដំណឹង ខាងក្រោមនេះ។

 

1

2

3

 

បើមាន ចម្ងល់ផ្សេងៗ ពាក់ព័ន្ធទៅនឹង ការជ្រើសរើសនេះ សូមទាក់ទងដោយផ្ទាល់ ទៅនាយកដ្ឋានបុគ្គលិក នៃក្រសួងសុខា​ភិបាល រាល់​ម៉ោង​ធ្វើការ ឫ តាមលេខទូរស័ព្ទ៖ ០១៦ ៤៣៤ ៣៤៣។

 

 

សេចក្តីជូនដំណឹងនេះ បានមកពី Facebook នៃក្រសួងសុខាភិបាល